CLIENT 甜点品牌
PROJECT la glace
甜点品牌

      一家法国甜点品牌设计 la glace    小清新式的蓝色调使得整个品牌格外的亲和,可爱当中不乏一些精致,精美的辅助图形,孔雀的应用也格外显得气质与众不同,烫金的工艺和四色的交替使用,有着不一样的视觉冲击。                    

 

(自然符号品牌设计收集整理)

 

 

 

 

1745
ratio-set
wechat